Wyniki wyszukiwania: Cichy Janusz

Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian...

Cichy Janusz Nocoń Aleksandra Pyka Anna Pyka Irena

Przedmiotem monografii są zmiany własnościowe zachodzące w polskim sektorze bankowym, skoncentrowane szczególnie na problemach jego repolonizacji. Autorzy podejmują próbę zdefiniowania... więcej »

Cena: 61,70

Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych

Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna

Irena Pyka Joanna Cichorska Janusz Cichy

Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania portfeli aktywów finansowych współczesnych banków. Wysoka dynamika ich ekspansji kredytowej połączona z rosnącym zaangażowaniem... więcej »

Cena: 54,30

Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna