Wyniki wyszukiwania: Pyka Irena

Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego

Pyka Irena

W opracowaniu dokonano analizy i oceny roli rynkowych instrumentów finansowych w modelowaniu działalności operacyjnej współczesnego sektora bankowego. Z recenzji prof. dr hab.... więcej »

Cena: 51,70

Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego

Bank centralny na współczesnym rynku pieniężny

Pyka Irena

Opracowanie jest poświęcone roli banku centralnego pełniącego funkcję ważnej instytucji dyscypliny regulacyjnej na współczesnym rynku pieniężnym, odpowiedzialnego za cele i instrumenty polityki monetarnej, stabilność i bezpieczeństwo finansowe. więcej »

Cena: 59,70

Bank centralny na współczesnym rynku pieniężny

Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian...

Cichy Janusz Nocoń Aleksandra Pyka Anna Pyka Irena

Przedmiotem monografii są zmiany własnościowe zachodzące w polskim sektorze bankowym, skoncentrowane szczególnie na problemach jego repolonizacji. Autorzy podejmują próbę zdefiniowania... więcej »

Cena: 61,70

Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych

Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna

Irena Pyka Joanna Cichorska Janusz Cichy

Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania portfeli aktywów finansowych współczesnych banków. Wysoka dynamika ich ekspansji kredytowej połączona z rosnącym zaangażowaniem... więcej »

Cena: 54,30

Portfele aktywów bankowych. Analiza teoretyczno-empiryczna