Wyniki wyszukiwania: Nocoń Aleksandra

Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian...

Cichy Janusz Nocoń Aleksandra Pyka Anna Pyka Irena

Przedmiotem monografii są zmiany własnościowe zachodzące w polskim sektorze bankowym, skoncentrowane szczególnie na problemach jego repolonizacji. Autorzy podejmują próbę zdefiniowania... więcej »

Cena: 61,70

Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność...

Nocoń Aleksandra

Niestabilność finansowa stała się przedmiotem badań nauk ekonomicznych w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jednakże wraz z rosnącą skalą i częstotliwością kryzysów... więcej »

Cena: 62,70

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego