Wyniki wyszukiwania: Nocoń Aleksandra

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność...

Nocoń Aleksandra

Niestabilność finansowa stała się przedmiotem badań nauk ekonomicznych w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jednakże wraz z rosnącą skalą i częstotliwością kryzysów... więcej »

Cena: 62,70

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego