Wyniki wyszukiwania: Nocoń Aleksandra

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność...

Nocoń Aleksandra

Niestabilność finansowa stała się przedmiotem badań nauk ekonomicznych w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jednakże wraz z rosnącą skalą i częstotliwością kryzysów... więcej »

Cena: 60,-

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego

Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian...

Cichy Janusz Nocoń Aleksandra Pyka Anna Pyka Irena

Przedmiotem monografii są zmiany własnościowe zachodzące w polskim sektorze bankowym, skoncentrowane szczególnie na problemach jego repolonizacji. Autorzy podejmują próbę zdefiniowania... więcej »

Cena: 61,40

Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych