public relations -

Bez komentarza czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy

Bloch Jagoda

Jagoda Bloch podjęła próbę klasyfikacji zachowań językowych, bazując na materiale wywiadów z polskimi politykami ostatnich lat. Próbę tę należy uznać za udaną. Materiał... więcej »

Cena: 51,-

Bez komentarza czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy

Dziennikarstwo a public relations

Między dziennikarstwem a public relations istnieją wielorakie związki. Na przykład część materiałów w kampaniach public relations jest umieszczana w mediach. Dla specjalistów... więcej »

Cena: 42,10

Dziennikarstwo a public relations

Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu

Poręba Mira

Publikacja zawiera charakterystykę zawodu dziennikarza oraz doradcy public relations w kontekście ustalenia granicy między prawem powszechnie a prawem wewnętrznie obowiązującym więcej »

Cena: 52,-

Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu

Etyka public relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje

Karina Strasiuk-Krajewska

Rola public relations we współczesnych systemach profesjonalnej komunikacji publicznej konsekwentnie wzrasta. Zjawisko to budzi rozmaite reakcje: z jednej strony pozytywne (formułowane... więcej »

Cena: 33,90

Etyka public relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje