regulaminy, instrukcje -

Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją

Małkowska Danuta

Gotowy wzór instrukcji pomoże zorganizować całokształt spraw związanych z inwentaryzacją - od wyznaczenia osób odpowiedzialnych, poprzez terminowe i prawidłowe przeprowadzenie... więcej »

Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją

Instrukcja kancelaryjna z komentarzem

Piotr Thiem

Wzorcowa instrukcja kancelaryjna regulująca tryb postępowania z aktami (dokumentami) jawnymi, posiadanie instrukcji jest obowiązkiem wszystkich państwowych jednostek organizacyjnych... więcej »

Cena: 120,80

Instrukcja kancelaryjna z komentarzem

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych...

Oleńska Jolanta

Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych! Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane... więcej »

Cena: 136,50

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych...

Jolanta Oleńska

Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych! Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane... więcej »

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych (z suplementem elektronicznym)

Instrukcja ochrony danych osobowych w systemie informatycznym

Adam Gałach

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami dostosowującymi polskie przepisy do obowiązującego prawa w Unii Europejskiej oraz związane z nią... więcej »

Cena: 115,50

Instrukcja ochrony danych osobowych w systemie informatycznym

Instrukcja postępowania z dokumentami elektronicznymi organów państwowych...

Adam Gałach

Od dnia 18 maja 2007 r. obowiązują nowe przepisy regulujące zasady przetwarzania dokumentów elektronicznych w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz... więcej »

Cena: 110,30

Instrukcja postępowania z dokumentami elektronicznymi organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych z komentarzem