polityka gospodarcza -

Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dobre praktyki rządów

Pietrasiński Paweł

W książce został przeanalizowany wpływ rządowych programów aktywizowania internacjonalizacji rodzimych przedsiębiorstw na działania podejmowane przez te przedsiębiorstwa. Autor... więcej »

Cena: 57,10

Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dobre praktyki rządów. Strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej

Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim

Jerzy Węcławski

Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej poszukują zewnętrznych źródeł finansowania. Ich znajomości i kryteria wyboru są istotnymi elementami zarządzania finansami więcej »

Cena: 16,52

Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim

Atrakcyjność inwestycyjna Polski

Magdalena Stawicka

Dla potrzeb niniejszej publikacji przeprowadzono badanie ankietowe pt. -,, ??Atrakcyjność inwestycyjna Polski dla inwestorów zagranicznych?? wśród wszystkich firm z udziałem kapitału... więcej »

Cena: 43,-

Atrakcyjność inwestycyjna Polski

Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Gotz Marta

Coraz powszechniejsze apele o prowadzenie polityki trzeciej generacji w dziedzinie promowania inwestycji, tzw. cluster-based policy (polityki opartej na klastrach) były jednym z powodów więcej »

Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka

Kłysik-Uryszek Agnieszka

Książka "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu; teoria i praktyka" przedstawia specyfikę relacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego z otoczeniem regionalnym więcej »

Cena: 59,-

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka

Biuletyn Europejski 2002. Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej

Aleksandra Maciaszczyk

Tematem pracy jest polityka regionalna Unii Europejskiej, która stała sie jedną z priorytetowych dziedzin w realizacji makroekonomicznych celów integracji europejskiej. Praca jest... więcej »

Cena: 13,38

Biuletyn Europejski 2002. Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej. Doświadczenia Irlandii.