rachunkowość w praktyce -

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansoweg

Wędzki Dariusz

Dla finansisty znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest koniecznością - bez niej nie sposób podjąć właściwej decyzji finansowej, np. czy obciąć koszty, czy raczej... więcej »

Cena: 99,-

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego

Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze

Dylewski Marek Filipiak Beata Szczypa Piotr

Informacja jest podstawą racjonalnego działania, wypracowywania pozytywnych rezultatów finansowych oraz skutecznej gry rynkowej. W zmieniającej się rzeczywistości cenną metodą... więcej »

Cena: 55,-

Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze

CASH FLOW Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów...

„CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych” to poradnik, dzięki któremu dowiesz się, jak prawidłowo prowadzić kontrolę przepływów... więcej »

Cena: 59,-

CASH FLOW Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich

Eugeniusz Najlepszy

Książka zawiera wszechstronną i głęboką analizę teoretycznych aspektów równowagi bilansu płatniczego oraz wyniki badań empirycznych głównych determinant rachunków obrotów... więcej »

Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZBIÓR INSTRUKCJI, ZARZĄDZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW REGULUJĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ ?Dokumentacja wewnętrzna... więcej »

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów  publicznych

Dostosowanie sprawozdawczości finansowej. W mikro i małych przedsiębiorstwach

Czaja-Cieszyńska Hanna

"Recenzowana praca jest poświęcona problematyce dostosowania systemu rachunkowości prowadzonej przez mikro i małe jednostki gospodarcze zgodnie z polskim prawem bilansowym do wymogów... więcej »

Cena: 54,-

Dostosowanie sprawozdawczości finansowej. W mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do międzynarodowych standardów rachunkowości