ryzyko, ubezpieczenia -

Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności Prace Naukowe tom 20

Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów... więcej »

Cena: 39,-

Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności Prace Naukowe tom 20

Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Aleksandrowicz Tomasz R. Liedel Krzysztof Piasecka Paulina

dr Krzysztof Liedel: Od dłuższego już czasu pogłębiamy swoją wiedzę o analizie informacji, mówimy o niej i piszemy, starając się tę wiedzę upowszechniać. Nie można jednak... więcej »

Cena: 39,60

Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo Rynku Ubezpieczeniowego Ue

Marek Monkiewicz

Tematem książki jest bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego w kontekście jego klientów - ubezpieczonych, ubezpieczających i poszkodowanych. Autor przedstawia etapy kształtowania... więcej »

Cena: 49,90

Bezpieczeństwo Rynku Ubezpieczeniowego Ue

Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych

Agnieszka Langner

Konkurencja na polskim rynku kredytowym nie jest jeszcze na tyle silna, aby skłaniać instytucje finansowe do powszechnego stosowania zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem. Jednak... więcej »

Cena: 49,-

Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych

Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie, cechy, struktura

Manikowski Piotr

W książce zebrano i uporządkowano zagadnienia związane z wahaniami koniunktury w gospodarce i ich przeniesieniem na grunt ubezpieczeń. Jest to pierwsze ujęcie tych problemów... więcej »

Cena: 49,90

Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie, cechy, struktura

Efektywność i intensywność funduszy emerytalnych

Mariusz Dybał

Reforma emerytalna z końca lat 90. to jedna z najważniejszych reform z zakresu uzdrowienia finansów publicznych, jakich dokonano w Polsce po 1989 roku. Powołano wówczas do życia... więcej »

Cena: 53,-

Efektywność i intensywność funduszy emerytalnych