przedsiębiorstwo -

Adaptacja pracowników do przekształceń w przedsiębiorstwach. Ocena...

Barańska Danuta

W książce przedstawiono proces adaptacji pracowników do przekształceń własnościowo-strukturalnych w czterech byłych przedsiębiorstwach państwowych, przekształconych... więcej »

Cena: 54,-

Adaptacja pracowników do przekształceń w przedsiębiorstwach. Ocena po 24 latach transformacji w Polsce

Adaptacja przedsiębiorstw do zmian klimatycznych

Leszczyńska Agnieszka

Niniejsza praca poświęcona jest problematyce adaptacji przedsiębiorstw do zmian klimatycznych. Przedstawiono w niej szerokie spektrum zagadnień dotyczących ryzyka zmian klimatycznych więcej »

Cena: 31,50

Adaptacja przedsiębiorstw do zmian klimatycznych

Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw

Niniejszy zbiór ukazał się z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Marii Sierpińskiej. Praca składa się z 24 rozdziałów poświęconych aktualnym... więcej »

Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą. Czynniki...

Karaszewski Włodzimierz

W książce na podstawie badań pokazano zagraniczną działalność inwestycyjną polskich przedsiębiorstw. Autorzy przedstawili: skalę i strukturę bezpośrednich inwestycji zagranicznych... więcej »

Cena: 60,-

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą. Czynniki i skutki

Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa

Borowski Krzysztof

W podręczniku zaprezentowano najbardziej popularne metody kalkulacji wartości wewnętrznej akcji. Książka jest bogato ilustrowana przykładami, co ma ułatwić Czytelnikowi opanowanie... więcej »

Cena: 58,-

Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa

Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorst

Mielcarz Paweł Paszczyk Paweł

Głównym przesłaniem książki jest wyjaśnienie uwarunkowań stosowanych w praktyce narzędzi do oceny projektów gospodarczych, interpretacji uzyskiwanych wyników i w koń więcej »

Cena: 49,-

Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa