współpraca międzynarodowa -

Audyt środków unijnych

ARTUR PIASZCZYK

Autor podejmuje bardzo ważny i aktualny problem dotyczący oceny prawidłowości wykorzystania środków unijnych. Wskazując na rosnące znaczenie profesjonalnego audytu wewnętrznego... więcej »

Audyt środków unijnych

Between Europe and Russia

Ignasiak-Szulc Aranka Kosiedowski Wojciech

Celem publikacji jest wskazanie przesłanek dla rozwoju współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej, zebranych na podstawie zobiektywizowanej,... więcej »

Cena: 37,90

Between Europe and Russia

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski

Kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki każdego z krajów jest zagadnieniem wieloaspektowym i złożonym, a jego zgłębienie i analiza ma znaczenie nie tylko... więcej »

Cena: 46,-

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski

Biuletyn Europejski 2003. Systemy wspierania eskportu w Unii Europejskiej...

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Biuletyn jest kolejną publikacją w ramach europejskiej serii wydawniczej Zakładu Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie więcej »

Cena: 27,30

Biuletyn Europejski 2003. Systemy wspierania eskportu w Unii Europejskiej a międzynarodowa polityka handlowa

Biuletyn Europejski 2004/2005. Poland in the European Union - Experience...

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Biuletyn jest kolejną publikacją w ramach europejskiej serii wydawniczej Zakładu Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Cała praca w języku angielskim. więcej »

Cena: 13,38

Biuletyn Europejski 2004/2005. Poland in the European Union - Experience of the First Years of Membership

Biuletyn Europejski 2008. Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji...

Pasierbiak Paweł

Zagraniczna ekspansja gospodarcza Japonii po II wojnie światowej Analiza wymiany handlowej Japonii z EWG/UE po II wojnie światowej Rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich Japonii w EWG/UE więcej »

Cena: 43,10

Biuletyn Europejski 2008. Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii