konkurencja, przedsiębiorczość -

Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku

Monika Klimontowicz

Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki działające w Polsce poszukują nowych, skutecznych i innowacyjnych metod uzyskania... więcej »

Cena: 51,-

Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku

Analiza zdarzeń na rynkach akcji

Gurgul Henryk

Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne - jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają... więcej »

Cena: 63,-

Analiza zdarzeń na rynkach akcji

Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy

Nassim Nicholas Taleb

Długookresowe strategie już nie działają – stawia tezę Nassim Nicholas Taleb. W dzisiejszym świecie przeważa to, co nieznane, przypadkowe i zmienne. Jak przetrwać w tej niepewności więcej »

Cena: 59,90

Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy

Aspiracje a rzeczywistość - wizerunek banku jako efekt sieci interakcji

Izabela Szlis

Książka zawiera nowatorskie i oryginalne podejście do zarządzania wizerunkiem firmy. Dotyczy istoty oraz sposobu kształtowania, percepcji i pomiaru wizerunku. Uwzględnia złożoność... więcej »

Cena: 69,-

Aspiracje a rzeczywistość - wizerunek banku jako efekt sieci interakcji. Teoria, narzędzia pomiaru, praktyka

Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów

Książka podejmuje problematykę konkurencji w gospodarce w szerokim spektrum jej zagadnień teoretycznych i empirycznych, w odniesieniu do podmiotów gospodarczych i regionów. Tematyka... więcej »

Cena: 96,-

Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów