Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw

Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw

Stępień Beata

  • Wiek 15-99 lat
  • Okładka: kartonowa foliowana
  • Wymiary: 162 mm x 237 mm
  • Liczba stron: 246
  • Wydawnictwo: PWE
  • Numer katalogowy: 2057084
  • Dostępność: 2 - 4 dni

Poleć znajomym:

Cena: 59,90

Z przykładów przytoczonych w książce Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw wyłania się obraz dużego, ale niewykorzystanego na rynku międzynarodowym potencjału polskich przedsiębiorstw. Kwalifikacje, połączone z wiarą we własne siły, mają zatem decydujące znaczenie w podejmowaniu działań w zakresie internacjonalizacji. Niniejsza monografia nie jest popularnonaukowym zbiorem jedynie słusznych reguł i wskazówek, jak zarządzać firmą, aby osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej. Gdyby uprawianie biznesu polegało jedynie na stosowaniu się do wytycznych teoretyków, byłoby być może mniej wolne od frustracji i upadłości, ale prawdopodobnie nie przyniosłoby spektakularnych rozwiązań, pozwalających zarabiać pieniądze wbrew głoszonym regułom, i nie odkryto by zbyt wielu nowych obszarów dla ludzkiej aktywności gospodarczej. Jaka jest więc ostateczna, najistotniejsza puenta prowadzonych w niniejszej książce rozważań? Pokornie zgłębiaj teorię internacjonalizacji i zarządzania międzynarodowego, ucz się od najlepszych w biznesie, ale nie myśl, że sukces jest przypisany tylko im. Wszystko zależy od Twoich umiejętności, wiedzy, determinacji i entuzjazmu. Biznes nie musi być lokalny, bo od stuleci nie uznaje granic za barierę. Książka jest przeznaczona dla kadry naukowej i studentów uczelni ekonomicznych, praktyków i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania międzynarodowego.

Podobne książki
Strategie i praktyki sprawnego działania Lean

Strategie i praktyki sprawnego działania Lean

Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce

Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce

Kapitał społeczny. jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce

Kapitał społeczny. jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce