Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji

Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji

Sońta-Drączkowska Ewa

  • Okładka: kartonowa foliowana
  • Wymiary: 162 mm x 237 mm
  • Liczba stron: 274
  • Wydawnictwo: PWE
  • Numer katalogowy: 2057070
  • Dostępność: 2 - 4 dni

Poleć znajomym:

Cena: 59,90

„Autorka podjęła ważną i złożoną problematykę, w pełni wywiązując się z postawionych celów, które określiła we wstępie monografii. Badania przeprowadzone dla potrzeb monografii mają charakter oryginalny i w pewnym stopniu pionierski. Za pionierskie należy uznać w szczególności dobór tematyki badawczej, integrującej zarządzanie projektami i innowacjami oraz przeprowadzenie badań empirycznych. Autorka wykazała się dużą zdolnością do samodzielnego stawiania problemów badawczych w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu i własne poszukiwania badawcze”. z recenzji prof. dr. hab. Krystyny Poznańskiej „Monografia łączy osiągnięcia teoretyczne zarządzania projektami i zarządzania innowacjami. Na tej kanwie podejmuje próbę konceptualizacji zarządzania projektami zorientowanymi na wdrażanie innowacji oraz uszczegóławia charakter projektów innowacyjnych. Praca dokonuje przeglądu koncepcji, metod i technik zarządzania projektami w odniesieniu do selekcji, przygotowania i wdrożenia przez przedsiębiorstwa innowacji. Obszerna część przeglądowa zilustrowana jest autorskimi badaniami dotyczącymi wybranych aspektów zarządzania przedsięwzięciami innowacyjnymi przez młode firmy, jak i korporacje międzynarodowe. Praca przedstawia interesujące rekomendacje dla praktyki, szkicuje też pewne propozycje badań na przyszłość”. z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Dyducha

Podobne książki
Nowa ekonomia. Systemy złożone i homo compositus

Nowa ekonomia. Systemy złożone i homo compositus

Patalogie w zachowaniach konsumentów na rynku

Patalogie w zachowaniach konsumentów na rynku

Dictionary of Marketing Advertising and Management German-English. Wörterbuch für Marketing, Werbung und Management Deutsch-Englisch

Dictionary of Marketing Advertising and Management German-English. Wörterbuch für Marketing, Werbung und Management Deutsch-Englisch