Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych

Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych

Cichy Janusz, Nocoń Aleksandra, Pyka Anna, Pyka Irena

  • Okładka: miękka
  • Liczba stron: 246
  • Wydawnictwo: Difin
  • Numer katalogowy: 1911499
  • Dostępność: 4 - 7 dni

Poleć znajomym:

Cena: 61,70

Przedmiotem monografii są zmiany własnościowe zachodzące w polskim sektorze bankowym, skoncentrowane szczególnie na problemach jego repolonizacji. Autorzy podejmują próbę zdefiniowania pojęcia "repolonizacji sektora bankowego" jako kategorii finansowej, wyodrębniając ją z pojęcia domestykacji, wskazują motywy repolonizacji, dylematy, koncentrując także uwagę na konsekwencjach zwiększenia udziału polskiego kapitału finansowego w bankach krajowych. W monografii szeroko analizuje się przesłanki, cele i czynniki ryzyka repolonizacji sektora bankowego, a w części praktycznej identyfikuje się jego siłę kapitałową i zmiany struktury własnościowej, które miały miejsce w latach 1990-2016.

Podobne książki
Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych

Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych

Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia

Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia

Podstawy matematyki dla ekonomistów

Podstawy matematyki dla ekonomistów